Vår ökade konsumtion överutnyttjar planetens resurser. Om alla konsumerade som vi gör i Sverige så skulle det behövas resurser från tre planeter.

Vår konsumtion pressar jordens resurser till bristningsgränsen oavsett om det gäller fiske, vatten, odla mat eller något annat. Överuttagen av resurser påverkar de ekosystem som vi behöver. Ekosystemen utgör vårt golv varifrån vi får flera ekosystemtjänster som t.ex. pollinering, luft, friskt vatten, cirkulation av näringsämnen m.m.

Vi måste ställa om och skapa hållbara samhällen som värnar om de livsbetingelser vi behöver. För att nå dit måste vi också börja värna om vår miljö, vår planet.

Vatten

Vatten är en resurs vi måste vara rädda om. FN har utlyste 2013 till året för vattensamarbete. Vi behöver alla vatten för att dricka, odla, tvätta osv. Vatten är inte lika fördelat över jorden. Vissa platser har mycket, andra lite. Faktorer som klimatförändringar, markanvändning och gifter som sprids påverkar vattenkvalitén. Det är dags för oss att vara rädda om vårt vatten.

Se filmen If Water could speak utgiven av European Environment Agency!

Green Economy
En film av Yann Arthus-Bertrand med stöd från FN

If Water could speak
Utgiven av European Environment Agency