Att hyra har blivit alltmer populärt. Att göra detta fyller sin funktion för allt fler som dels vill spara pengar men också utrymme.

Att samla på sig saker som bara behövs en kortare tid ter sig meningslöst. Idag växer marknaden för att hyra och det går att hyra allt från verktyg, partytält, filmer, maskeradkläder till skidutrustning.

Ofta vet branschen var det går att hyra någonstans. På internet går det också att söka.

Att låna är också ett alternativ. Det kan ju vara så att grannen, vännen har det som behövs. Ett alternativ är också att man går samman för att köpa något som inte behövs så ofta.