Utav den samlade vattenmängden på jorden räknar
man med att 98% är salt vatten och 2% sötvatten.
Vatten är en förutsättning för liv. Växter, djur och
vi människor behöver vatten. Vi behöver också att
vattnet har en god kvalité.

Det vattnet vi direkt ser att vi använder är det som
dricks, används till matlagning, tvättning och dusch/bad. Men vi använder så mycket mer vatten än så.

Äter vi kött, så har djuret behövt vatten, alla växter vi använder behöver också vatten. Det går åt en mängd vatten i alla produktionsprocesser oavsett om det gäller kläder, mat eller andra varor. Det är den sammanlagda vattenmängden av allt detta som man brukar kalla för vattenfotavtryck.

I Sverige beräknas att vi har ett vattenfotavtryck med
drygt 2 000 kubikmeter vatten per person och år.
Det blir cirka 5 500 liter/per person och dag –
ungefär 37 normalstora badkar fulla med vatten.

Detta kan jämföras med hur mycket vi behöver dricka
per dag för att må bra, vilket är mellan 2- 4 liter
beroende på vår aktivitet och vilken temperatur det är.

Den direkta konsumtionen i våra hushåll beräknas till ca 300 liter per dag. Av vårt sammanlagda vattenfotavtryck är det jordbruksprodukter som svarar för den största delen, ca 70 procent, och av det står animalieprodukter för cirka en tredjedel.

Eftersom mycket av det vi konsumerar i Sverige importeras, så använder vi i vår konsumtion vatten som kommer från andra delar av världen. Denna ”omflyttning av vatten” kan diskuteras om den är bra eller dålig beroende på om ursprungslandet har gott om vatten eller ej. Även priset för varan kan spela roll.

Efterfrågan på vatten ökar

Den globala efterfrågan på vatten ökar hela tiden. Under 1900 ökade den mer än sex gånger. Redan nu använder världens befolkning ca 54 procent av det tillgängliga sötvattnet på jorden. FN beräknar att användningen kommer att öka till 70 procent år 2025 om man endast tar hänsyn till befolkningsökningen. Om man dessutom räknar på att vattenanvändningen per person fortsätter att öka som hittills, så kommer 90 procent av vattnet att gå till mänsklig användning år 2025. Det skulle lämna endast 10 procent för andra levande varelsers behov.

Hur vi använder vatten kommer att växa som fråga framöver. Om vi vill konsumera hållbart så bör vi tänka även på detta. Sett utifrån det, så blir det ju

bara ännu tokigare att kasta mat eller låta användbara kläder hamna i förbränning. Även utifrån vattenfrågan kan det vara en bra idé att minska sin köttkonsumtion.

Tänk på

Flaskvatten
Enligt Naturskyddsföreningen dricker varje svensk i snitt 20 liter transporterat vatten per år. Detta trots att vi har ett gott vatten i våra kranar. Transporterna av vattnet beräknas släppa ut 30 000 ton CO2 varje år. Till detta kommer att flaskorna skapar ca 70 000 ton CO2 i tillverkning och förbränning. Denna miljöbelastning motsvarar ca 16 000 oljeeldade villor. Drick kranvatten!

Inget annat i avloppet
Släng inte skräp, kemikalier eller läkemedel i avloppet eller toaletten. Det belastar både avloppsrören och reningsverken. Och är det dessutom farligt avfall som kemikalier och läkemedel så förlorar vattnet och miljön på att du gör det. farligt avfall ska lämnas till miljöstation på återvinningscentralerna och läkemedel lämnas in på apotek.

Visste du att…

  • världsmedelvärdet på vattenförbrukningen för att producera nötkött är cirka 15 500 l/kg? och för fårkött cirka 6 100 l/kg?
  • vattenförbrukningen för ris som man köper i butiken är cirka 3 400 l/kg och i vete cirka 1 300 l/kg?
  • det går åt ca 140 liter vatten för att producera 1 kopp kaffe (125 ml)?
  • det går åt 190 liter vatten för ett glas äppeljuice (200 ml)?
  • att det går åt 2 400 liter vatten en hamburgare (150 g)?