I Sverige kastas så mycket mat att ett hushåll beräknas kunna spara 3 000 – 6 000 kronor per år, ifall de minskar sitt matsvinn. Det betyder att 30 % av maten som handlas, slängs. Det som slängs är mest bröd, grönsaker och frukt. Sen kommer matrester.

Vi slänger 81 kg per person och år, varav 28 kg kan räknas som direkt onödigt matsvinn.Totalt bara i Lunds kommun skulle det onödiga matsvinnet uppgå till 3 220 ton. Mat vi kunde förvarat rätt och ätit upp.

Det är klart att vi inte tänker på det i vardagens stress. Men om vi tittar närmare på de fakta som finns bakom detta, så är det just det vi borde göra. Tänka på att slänga mindre mat.

Livsmedelsproduktionen har en stor miljöpåverkan. Det gäller koldioxidutsläpp, försurning, övergödning och påverkan på biologisk mångfald. Till det kommer bekämpningsmedel, transporter och allt vatten som går åt. Livsmedelsproduktion är en av de mest vattenkrävande områdena.  Några exempel

Nötkött
behöver 30-40m² åker mark per kg kött
16 000 liter vatten per kg kött
17- 40 CO2 ekvivalenter per kg kött

Ris
2-3 m² åkermark per kg
3 400 liter vatten per kg ris
2,9 CO2 ekvivalenter per kg ris

Du kanske köper en hamburgare och orkar bara äta upp hälften. För att producera en hamburgare går det åt 2 400 liter vatten. Slänger du halva hamburgaren så kastar du också bort 1200 liter vatten. Det motsvarar ca en veckas vattenförbrukning av en person med dusch, tvätt, disk m.m.
Under sin livstid äter kon upp spannmål, hö och ensilage. Det som behövdes för att få en hamburgare. Det kastas också bort. Allt som användes i produktionen för mat, blev helt onödigt, när vi kastar maten.

Att sortera ut matavfallet, så det kan gå till biogas är bra. Men det kan inte alls jämföras med att vi äter upp maten. Den energi som går att få ut från matavfallet är en bråkdel av det som användes för att producera maten.

Visste du att

  • Livsmedelssektorn står för cirka 30 % av världens totala energiförbrukning och för cirka 22 % av de totala utsläppen av växthusgaser.
  • 1,4 miljarder hektar mark – 28 % av världens jordbruksareal – används årligen till att producera livsmedel som sedan aldrig äts upp.
  • Maten som slängs i svenska hushåll motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton. Det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år.
  • Mängden mat som kastas eller förloras globalt varje år motsvarar mer än hälften av världens årliga spannmålsgrödor (2,3 miljarder ton 2009/2010).
  • En av fyra matkalorier som produceras äts aldrig upp.