Om jag handlar - vad ska jag tänka på?

Det finns ju mycket funderingar som rör sig beroende på vad som ska köpas. Hur det ska se ut, om det passar, färger osv. Ett par saker är dock viktiga utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Livslängd -– hur lång tid?

Man dras till att köpa varor som kostar mindre i jämförelse med andra. Detta trots att det kan vara så att det billiga har sämre kvalité, går sönder och därför i längden blir dyrare. Bakom alla produkter finns en miljöpåverkan när de produceras. Råvaror, energi, transporter osv. Om denna miljöpåverkan ska ske – så vore det bra om den inte skedde så ofta, dvs. att vi köper något som håller längre.

Samtidigt kan vi vilja byta innan produkten gått sönder. Elektronik är ett exempel på det. Här kommer nya funktioner som vi vill kunna använda och därmed kasserar vi den gamla och köper ny. Rätt som det är, har vi tre ”gamla” mobiltelefoner i lådan. Men även här sker ju en miljöpåverkan för varje telefon. Är det då rimligt att vi byter så ofta?

Material – finns varan i återvunnet material eller att materialet kan återvinnas?

Finns varan i återvunnet material så har miljö och energi sparats när den tillverkades. Återvunnet material är redan bearbetat och det går åt mindre energi att bearbeta det för en ny produkt. Samtidigt minskas även utsläpp från produktionen jämfört med om det varit jungfrulig råvara. Återvunnet material sparar behovet av nyexploatering av miljön för att få fram ny råvara. Om det du köper är tillverkat av återvunnet material så har flera miljövinster gjorts.

Om det du köper kan återvinnas så fortsätter den vinsten när du själv gör dig av med varan.

 Märkningar?

Att välja varor som har blivit märkta är ett sätt att handla miljösmart. Floran växer dock med alla märken och det kan vara svårt att veta vad de står för. En del av märkena är miljömärkningar medan andra tar in sociala och ekonomiska aspekter av hållbarheten som t.ex. Fair Trade märkningen. Den garanterar att producenter och arbetare i fattiga delar av världen får skälig ersättning för sitt arbete, tryggare arbetsförhållanden och möjlighet till en bättre framtid.

Läs vidare om märkningar