Konsumtion är då vi förbrukar/använder varan eller produkten. Hur vi använder och förbrukar varorna är tätt kopplat till våra rutiner i vardagen men även till
våra attityder.

Det är ju i själva användandet som ett ”slit och släng”-samhälle visar sig. Har varan något värde för oss eller tycker vi att vi lätt och snabbt kan skaffa en likadan? Hur sköter vi det vi har skaffat oss? Det här kan ju också stå i relation till hur dyr varan var. Ju dyrare – desto mer rädd om den är vi.

Visst representerar varan ett ekonomiskt värde för oss. Men vad vi nu, som hållbara konsumenter, även bör tänka på – är att den även representerar ett värde i form av råvara, vatten, energi osv. Allt det som vi ska börja vara rädda om. I produktionen av varan har det även gått åt olika mängder mark, energi, kemikalier och en miljöpåverkan har skett.  Slutsatsen blir ju att vi bör ta hand om det vi köper på ett bra sätt.

Läs mer - Att sköta om det vi har

Att sköta om det köpta på rätt sätt förlänger livet på den. Rengöra, underhålla, reparera, visa aktsamhet m.m. 

Läs mer - Förvara maten rätt

Att förvara rätt, spara rester och tillaga dem är bra sätt att minska svinnet på mat. Det bidrar också snabbt till den egna ekonomin.