Det spelar egentligen inte någon roll vilken typ av affär vi går in i. Alla vill ju naturligtvis sälja och det är lätt att komma ut med mer än vad man hade tänkt sig. Då är en inköpslista bra att ha med sig. Sen finns det saker man kan tänka på när man är i affären. En av de sakerna är hur det är förpackat.

Hur är det förpackat?

Vi är inlärda på att det blir billigare med storpack, men att inte köpa mer än vad man behöver gäller även här. Om innehållet hinner bli gammalt så slängs ju även det.  Att tänka igenom så att man minskar spill och hur mycket som behöver kastas är ett enkelt sätt att vara miljövänlig på.

Förpackningar är till för att skydda innehållet och i vissa fall så förlänger det livslängden. Men i vissa fall behövs ingen förpackning  som t.ex. närodlade grönsaker i lösvikt.

Pappersförpackningar är oftast bra ur miljösynpunkt. De ger lägst utsläpp och är enkla att återvinna. Glasförpackningar ger låga utsläpp av växthusgaser vid tillverkning men är tunga och ger mer utsläpp när de transporteras.

Aluminium som t.ex. i läskburkar, tar mycket energi vid tillverkning och orsakar stora utsläpp. Oljebaserad plast är inte biologiskt nedbrytbar. Plast är ett växande miljöproblem då det blir mer och mer av det i avfallet samtidigt som det sprids lätt i vår miljö. Till det kommer tillsatser av ämnen som kommer ut i kretsloppet tillsammans med plasten. Därför är det viktigt att återvinna så mycket plast som möjligt. Att plast ändå används så mycket beror på att det är ett lätt material för transporter samtidigt som det bevarar innehållet bra. En kilo återvunnen plast minskar utsläppen av koldioxid med två kilo.

Flertal av förpackningarna innehåller luft dvs. att innehållet fyller inte hela förpackningen. Går det att hitta alternativ till detta så är det bra. Likadant är refill system ett bra sätt att minska avfall.

Vad gör du med plasten när du inte behöver  den mer?

Plast som avfall när det kommer på avvägar kan finnas kvar under hundratals år. Nedbrytningstiden är lång både på land och i hav. Våra hav innehåller idag en avsevärd mängd plast. Föroreningarna i haven bedöms av EU att bli en av de viktigaste globala miljöfrågorna inom snar framtid.

Tips att tänka på:

  • Oförpackat från närodlat
  • Väl fyllda förpackningar
  • Förpackningar som kan återvinnas
  • Hellre pappkartong än plast och metall.
  • Plast kan vara smart om förpackningen är lätt och tar liten plats.
  • Fyrkantiga förpackningar är lätta att transportera. Bättre än flaskor, som tar mycket plats.
  • Så lite emballage som möjligt. Undvik skrymmande och tunga förpackningar.
  • Undvik kombinerade material, till exempel kartong och plast ihop – svårt att sopsortera.
  • Undvik extra förpackningar, till exempel kartong runt tuben.
  • Undvik glas och aluminium. Om du ändå väljer det – återvinn!

EU har beslutat om förbud mot plastpåsar:

Målet: minska med hälften till år 2017, med 80 procent till år 2019
Detta gäller tunna plastbärkassar (tunnare än 50 mikrometer) som är den vanligaste plastpåsen. De sprids lätt ut i miljön och hamnar till stor del i våra hav. Där blir flertal olika djur offer  för den samtidigt som plasten är ett stort miljöproblem.