Våra Vanor

I ljuset av det amerikanska presidentvalet har debatten nu gått högt över hur detta kommer att påverka det hållbarhetssträvandena som finns globalt. En del uppgivna röster har hörts, medan andra menar att vi måste fortsätta i vår omställning. Och det är klart att vi ska!

Fler och fler företag inser att en omställning är nödvändig, både när det gäller hur vi använder våra resurser och när det gäller koldioxidutsläpp. Det gör att allt fler engagerar sig i omställningsarbetet.  Och i det stora hela, så har vi konsumenter en påverkan genom de val vi gör. Även om vi tänker att ”det spelar ingen roll vad jag gör” så ska vi komma ihåg att våra val kan inspirera fler och att valet ställer krav på producenter. Det är konsumtionen, efterfrågan, som idag driver resursuttag och koldioxidutsläpp. Det gäller hur vi konsumerar mat, kläder till hur vi tillbringar vår semester. Så tillsammans kan vi förändra. Och vi har redan sett en hel del av det. Ekologisk mat finns alltmer i handeln, Fair Trade kommer mer, vindkraft, samhället bygger infrastruktur för elbilen….. Att välja hållbart är nu standard.

Genom att vi förändrar vårt beteende så kan vi minska resursuttagen från naturen. Vi kan därmed också minska koldioxidutsläppen. All produktion och transport är kopplad till koldioxidutsläpp, om inte hela kedjan har gjorts fossilfri. Det är också kopplat till naturresurser och hur vi påverkar miljön genom våra uttag.

I Sverige idag är konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp ca 11 ton per år och person. Två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar.  Dessa utsläpp måste minska till 1 -2 ton per år. Enligt Naturvårdsverket kan stora utsläppsminskningar ske om våra konsumtionsvanor förändras. Speciellt inom områden som matvanor, framförallt köttkonsumtionen, och transporter, framförallt flygresorna.

Det här visar att vi kan göra mycket om vi arbetar med våra dagliga vanor.

  • Vad vi äter och att vi inte kastar mat
  • Återanvänder och återvinner
  • Ser över hur vi transporterar oss
  • Semestrar i närområdet utan större klimatbelastande flygresor.

Det är dags nu att vi sätter ner foten för oss själva. Det finns mycket att göra! I det långa perspektivet blir vi alla vinnare, men redan nu finns för oss allt ifrån ekonomiska vinster till hälsoeffekter att få, på ändrade vanor. Finns det egentligen någon anledning att låta bli? Hållbart är nu det normala!