Varför är det viktigt att återvinna?

 1. Naturresurser/ råvaror
  I princip så kommer allt vi använder från naturen på ett eller annat sätt; trä, bomull, metaller, mat…
  Det gör att vi måste hushålla med våra resurser. Resurserna är ”ändliga” och riskerar ta slut eller så tar det oerhört lång tid för dem att genereras t.ex. olja, träd.
  Det vi tar från naturen ska tillbaks. De naturliga ämnena som finns i t.ex. matavfall ska tillbaks till jorden för att vi ska kunna fortsätta bruka den. Fosfor som bryts för konstgjord gödsling är idag på väg att bli en bristvara.
 2. Energi
  Hur vi får energi är en stor diskussion på grund av klimatförändringarna. Därför har vi också fått t.ex. energisnålare lampor och fordon. Att återvinna sparar energi då det inte är lika energikrävande att bearbeta insamlat material jämfört med ny råvara.
 3. Miljö
  Att ständigt ta fram nya resurser förändrar markanvändningen. Detta påverkar i hög grad den biologiska mångfald vi är beroende av. Kalhyggen, gruvor och jordbruk är exempel på att vi förändrar markanvändningen och minskar livsutrymmet för andra arter. Förändrad markanvändning påverkar även andra faktorer som t.ex. vattenresurser.
  Tillverkningsprocessen för att skapa nytt material skapar i vissa fall större belastning på miljön genom utsläpp jämfört med returmaterial, t.ex. en ny aluminiumburk skapar 20 ggr mer luftföroreningar jämfört med returråvara och returpapper minskar luftföroreningar med 74%.
 4. Cirkulär ekonomi
  För att bromsa den utveckling som alltmer belastar vår planet negativt, så är färdriktningen nu mot cirkulär ekonomi. Grundbulten i detta är återvinning genom att få till stånd flöden av material som går i ett eget kretslopp och minimerar uttagen av nya råvaror.
 5. Ekonomi
  Sparar vi resurser, så sparar vi pengar. I förlängningen riskerar vi stigande pris på resurser och kostnader för att bevara mångfald och miljö om vi inte gör något. Att återvinna tillhör bland de enklare åtgärder vi kan göra. Det vi inte återvinner, brinner upp och försvinner för gott.

Går det att återvinna?

Ifall inget annat går, så är frågan om det kan återvinnas. Då är det materialet i sig som går till återvinning och används till att bli något annat. Till detta hör ju självklart alla förpackningar som vi sorterar. Fler exempel på återvinning är all elektronik som innehåller metaller som behövs för att skapa ny elektronik. Det finns mycket bara i den lilla mobiltelefonen som behöver komma tillbaks till producenter.

Du kan lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationer. Annat material och större material kan lämnas på återvinningscentraler. Restavfall lämnas alltid i kärl för restavfall.

 Visste du att…

 • En tredjedel av all mat som produceras i världen, 1,3 miljarder ton, kasseras?
 • varje vecka slänger ett medelhushåll 5,6 kg matavfall? Av detta hade 35% kunnat ätas om det hade förvarats på rätt sätt.
 • De flesta kastar mat därför att utgångsdatumet är gammalt
 • Om du rostar fyra skivor bröd till frukost en gång i veckan istället för att slänga dem och så sparas
  9 kg CO2-utsläpp på ett år. Det motsvarar att låta en 15W lågenergilampa vara tänd i 240 dygn.
 • att du sparar 1,2 kg CO2-utsläpp genom att göra en pizza av dina rester istället för att slänga resterna och köpa en fryst färdigpizza istället. Det motsvarar att ha på ugnen i 200°C i 24 timmar.
 • man kan återvinna stål, aluminium och glas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras?
 • hälften av allt stål som produceras i världen kommer från återvunnet järnskrot?
 • återvinning av aluminium sparar 95 procent av den energi som annars behövs för att göra ny aluminium?
 • 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast?
 • du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning? – så mycket energi sparas om den återvinns