Under en period har vi levt i ett ”slit och släng” samhälle, där vi vant oss vid att kunna konsumera obekymrat. Går vi längre tillbaks i historien var det naturligt att i högre grad hushålla med resurser.

Återvinning av metall och glas började tidigt samtidigt som hushållen återanvände kläder eller använde materialet till annat som t.ex trasmattor. Mat gick ofta till djuren man hade.  Nu har materialet återigen blivit en resurs och kan på olika sätt användas flera gånger. Samtidigt som detta sker, sparar vi på energi, kemikalier och naturresurser.

Avfallstrappan

EU har beslutat om att vi ska hantera avfall enligt den s.k. avfallstrappan. Högst upp på den är att förebygga att avfall uppstår. Steget nedanför är att återanvända.

När du ska göra dig av med något, är det bra att ställa sig frågan om det verkligen behöver bli en sopa. Kan det istället hända något annat med det?

Läs mer - Reparera och återanvända

Innan du bestämmer dig för att kasta saken, fundera på  – Kan den lagas? Går den att använda till något annat?

Läs mer - Återanvända kan bli roligt!

Att återanvända saker till något annat än vad de är gjorda för kan vara roligt. Samtidigt som det är miljönytta bakom så kan man skapa något mer personligt.