Vårt Fotavtryck På Miljön
Vårt fotavtryck på miljön

Minska koldioxidavtrycket?

TV-serien Zero Impact sätter spår i folks medvetande. Diskussioner går om hur man ska kunna minska sitt avtryck och sina koldioxidutsläpp. Från ca 11 ton ner till ett eller två ton.
Och visst, det kan behöva att man ändrar vanor och börjar tänka efter. För visst är vi idag rätt uppe i att det bara är att köpa och resa?

Men om vi tänker efter så finns det rätt mycket vi kan ändra, om vi bara får tid att fundera lite. Vi har t.ex. väldigt lätt för att bara ta en plastbärkasse när vi handlar. Men den representerar ju självklart koldioxid och vi skulle spara mycket pengar på att börja använda en tygkasse.
Det är framförallt tre stora områden som genererar utsläpp: livsmedel, transporter och boende. Dessa utgör tillsammans cirka 80 procent av utsläppen från hushållens konsumtion. De övriga procenten består av kläder, skor och övrigt.

Livsmedelskonsumtionen för 30 procent av hushållens utsläpp.
Då räknar man med utsläpp orsakade av t.ex. konsumtion av kött, fisk, dryck och bröd samt restaurangbesök. Utsläpp på grund av markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inte ingår i beräkningarna.
Utsläppen har dock flyttats från Sverige till länder vi importerar från. Utsläppen i Sverige från har minskat med drygt 30 procent sedan 1993. Samtidigt har utsläppen i andra länder ökat med 70 procent. Det beror ju på att vi fått smak på frukt och grönsaker som kan odlas utomlands och att importerat kött är billigare.  I det ljuset kan det ju vara kul att kolla upp det gamla rådet av att äta säsongsbaserat från Sverige och testa nya recept.

Transporter står för 30 procent av hushållens utsläpp
Området transporter innehåller såväl internationellt flyg, tåg och bil som paketresor, fordon och bränsle för de olika transportmedlen. Här är det märkbart att vi reser mer utomlands. Vi är nu uppe i ca 3 flygresor per person och år, varav 2, 5 flygresor går utomlands.
Så även om vi cyklar till jobbet och tar tåget här, så kan vi snabbt omintetgöra våra egna ansträngningar genom att åka till Thailand. Går det att planera en semester i närområdet?  Vet du allt om hur vackert det är här?

Boendet står för 20 procent av hushållens utsläpp
Här ingår hyra i hyresrätter, elström, fjärrvärme, hushållstjänster hushållstextilier och möbler. Utsläppen har minskat med drygt 35 procent mellan 1993–2014. Minskningarna menar man hänger ihop med minskat uppvärmningsbehov. Men om heminredningstrenden ska hålla i sig, så kan siffran stiga igen. Det är ju här second hand kan bli både bra och billigt!

Testa din konsumtion!
Vi kan behöva få veta lite mer om vår egen konsumtion när vi börjar. Till vår hjälp finns det flera kalkylatorer online. Se nedan länkar. De räknar på lite olika sätt och tar upp olika detaljer, så det är bara att testa vilken som passar bäst.

Visste du att

  • -en flygresa tur och retur Köpenhamn – Bangkok ger utsläpp på 736.7 per person?
    För en familj på 4 personer blir det 2 946 kg.
  • Energiförbrukningen i en genomsnittlig svensk villa/radhus med direktverkande el är cirka 25 000 kWh per år, varav uppvärmning beräknas till 15 000 kWh, hushållsel till 5 000 kWh och varmvatten till 5 000 kWh.
    Det motsvarar 2,250 ton koldioxidutsläpp
  • Varje ton matavfall som slängs beräknas motsvara ca 2 ton koldioxidekvivalenter
  • Det onödiga matavfallet (28 kg) som hushållen årligen slänger, har orsakat ett utsläpp av växthusgaser på 560 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är lika mycket som utsläppen från 220 000 bilar under ett år.
  • Varje svensk dricker i snitt 20 liter transporterat vatten per år. Transporterna släpper ut 30 000 ton CO2 varje år. Flaskorna skapar drygt 70 000 ton CO2 i tillverkning och förbränning. Svenska konsumenter av flaskvatten belastar miljön med lika mycket CO2 som 16 000 oljeeldade villor.

Länkar

Beräkna din klimatpåverkan

Klimatkontot
WWF:s kalkylator ekologiska fotavtryck
Energikalkylen

Beräkna utsläpp för hemmet, bil, flyg m.m.

Flygresan kalkylator 

http://carbon.to/ – en rolig liten räknare där man kan omvandla morötter till t.ex. kött. Av detta kan man se att en tomat motsvarar 24 morötter.

Resejämföraren i Lund