Apple3

Idag, den 8 augusti 2016, infaller Overshoot day. Dagen då vi har använt så mycket från naturen som vår planet kan förnya under hela året. Vi använder mer ekologiska resurser och tjänster än naturen hinner regenerera genom överfiske , skogsavverkning och avger mer koldioxid i atmosfären än skogar kan binda.
Måttet Overshoot day är ett globalt mått och beräkning. Globalt behövs det idag 1,6 planeter för att fortsätta som vi lever. Tittar man sen på skillnader mellan länder så ger livsstilen att i Australien behövs 5,4 planeter, Tyskland 3,1 och i Sverige 3,7 planeter. Tyvärr har Sveriges fotavatryck blivit högre de senaste åren även om hastigheten har gått ner.

Hållbar konsumtion är lösningen

Lösningen på detta ligger i att vi börjar konsumera på ett annat sätt. På ett hållbart sätt.
Att bara handla det vi behöver, återanvända, köpa och sälja second hand och kasta så lite som möjligt. Det är viktigt att förstå att det i botten är vår konsumtion som driver detta.

Idag börjar trenderna skifta. Från ett slit och släng samhälle där vi alltid skulle handla nytt och moderiktigt börjar vi alltmer se att det går att använda saker om igen. Det går att fräscha upp, laga, sy om, måla om osv. Fortsätter vi på det sättet, så kan vi förlänga livslängden på många saker och därmed minska uttagen från jorden. Likadant med mat. Att hantera maten riktigt så att vi hinner äta upp all vi köper innan det blir dåligt.

Mycket av det vi idag konsumerar importeras och vi ser därför inte verkningarna av vår konsumtion.  Palmolja är ett sådant exempel och som ofta tas upp av miljöorganisationer . Det kan finnas i mat, kosmetika, rengöringsmedel med mera. Det uppskattas att ca 50% av varorna i en livsmedelsbutik innehåller palmolja. Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns från oljepalmens frukter och fruktkärnor. Indonesien står idag för ca 54 procent av världens palmoljeproduktion. Etablering av palmoljeplantager är den största orsaken till skogsskövling på Borneo och därmed det största hotet mot orangutangen. Och då landar vi i ett av våra största problem – den biologiska mångfalden som hotas. Soja är ett annat exempel. Sojaproduktionen tar idag enorma arealer av mark.. Nära hälften av produktionen sker i sydamerika där mark röjs fram för att odla. Merparten av sojabönorna som produceras går till djurfoder. Bakom detta finns vår stigande efterfrågan på kött.

Det är ofta komplexa sammanhang som känns övermäktiga att se för den enskilde konsumenten.  Därför kan det istället vara bättre att lära sig handla hållbart och se det som naturligt att återanvända och laga istället för at köpa nytt. För det är vad det ytterst handlar om. Att vi sparar på resurser.

Visste du att?

Den vegetariska hamburgare använder
45 gånger mindre mark,
20 gånger mindre vatten och
genererar 10 gånger lägre klimatutsläpp.
– än en vanlig kötthamburgare.